Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Jak praktycznie podjąć wyzwania RODO? Nowa propozycja kierunku studiów opracowana przez uczelnię i ARP

Współpraca nauki i biznesu zaowocowała studiami podyplomowymi, które są odpowiedzią na obowiązki związane z RODO z jakimi mierzą się dziś nie tylko przedsiębiorcy. Agencja Rozwoju Pomorza wraz z Kaszubsko-Pomorską Szkołą Wyższą podpisała porozumienie o współpracy, którego pierwszym efektem jest uruchomienie podyplomowego kierunku „Ochrona Danych Osobowych w praktyce”. Wykorzystano wiedzę akademicką i praktyczne doświadczenie obu instytucji i powstał program zapewniający zdobycie szerokich kwalifikacji osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych, dostosowany także do aktualnych potrzeb rynku pracy.

5 września br. Agencja Rozwoju Pomorza podpisała z Kaszubsko-Pomorską Szkołą Wyższą porozumienie, dzięki któremu rusza nowy kierunek studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Przy opracowaniu programu uwzględniono potrzeby związane z RODO płynące ze strony pomorskich przedsiębiorców, a także instytucji i podmiotów publicznych. Celem studiów jest  przygotowanie uczestników  do pełnienia zadań specjalisty w tej dziedzinie. Program pozwoli spojrzeć na problematykę RODO z szerszej perspektywy – od strony przepisów prawnych, ale także od strony ich interpretacji, aż po praktyczne ich zastosowanie w firmie czy instytucji. Zajęcia poprowadzą uczestników od podstawowych  pojęć i  zasad po wdrażanie konkretnych rozwiązań. Zapewnią wiedzę na temat m.in. praw osób, których dane są przetwarzane oraz obowiązków spoczywających na organizacji, administratorze i inspektorze ochrony danych osobowych. Uwzględniona zostanie specyfika ochrony danych w różnych działaniach  np.  rekrutacja czy marketing. Program przewiduje uwzględnienie specyfiki instytucji publicznych, działania mediów, jednostek oświatowych, sektora finansowego i ubezpieczeniowego, zdrowia czy branży telekomunikacyjnej.

Główny nacisk studiów położono na praktykę – liczne ćwiczenia, studium przypadku, praca w grupach – pomagającą efektywniej przyswoić wiedzę teoretyczną i zastosować ją w praktyce. Warsztaty umożliwią przećwiczenie realizacji obowiązków i zadań wynikających z ustawy np. opracowanie dokumentacji, rejestru czynności ochrony danych czy przygotowanie audytu, analizę ryzyka dla wybranych czynności przetwarzania danych osobowych. Ćwiczenia pozwolą na zrozumienie zasad tworzenia indywidulanych rozwiązań dostosowanych do specyfiki konkretnej instytucji.

Uczestnicy, oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, otrzymają także zaświadczenie inspektora ochrony danych osobowych. Dokument potwierdza zdobycie umiejętności niezbędnych do pełnienia zadań inspektora w firmie czy instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10  maja 2018 r. Tego typu szerokie potwierdzenie kwalifikacji wyróżnia propozycję szkoleniową ARP i Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Jest to możliwe przy zachowaniu ceny na typowym dla studiów podyplomowych poziomie. Zajęcia będą obejmowały dwa semestry od końca października 2018 r. do czerwca 2019 r., razem 156 godzin. Zajęcia zaplanowano na piątki i soboty, aby można było skorzystać z niedzielnego odpoczynku. Dobre warunki nauki zapewnia: wygodnie skomunikowane miejsce – Olivia Business Centre, sala z widokiem na morze oraz catering w trakcie zajęć.

Agencja Rozwoju Pomorza organizuje szkolenia z zakresu danych osobowych już od 2 lat. Od jednodniowych szkoleń cały czas rozwija swoją propozycję programową, zbierając od uczestników uwagi i analizując problemy z jakimi spotykają się w praktyce. Studia podyplomowe to efekt finalny. Łączenie doświadczeń biznesowych i naukowych da uczestnikom wiedzę z szerokim spojrzeniem na temat oraz gotowość do realizacji konkretnych zadań związanych z RODO.


Szczegółowa oferta studiów podyplomowych

Kontakt:

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Katarzyna Moszczyńska tel. 58 32 33 143
email: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl

drukuj (Jak praktycznie podjąć wyzwania RODO? Nowa propozycja kierunku studiów opracowana przez uczelnię i ARP)

 • Na zdjęciu: Kanclerz uczelni - Rafał Gierszewski i Łukasz...
  Na zdjęciu:
  Kanclerz uczelni - Rafał Gierszewski i Łukasz Żelewski – prezes Zarządu ARP

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie