Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce


TERMIN: 14 listopada 2017 r. (wtorek), godz. 9:00 - 13:30
MIEJSCE: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472D (Olivia SIX), sala 12.13, 12 piętro


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.


Szkolenie jest skierowane przede wszystkich do przedsiębiorców i pracowników sektora MŚP. W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową, w związku z czym prosimy o zabranie ze sobą komputera.

W programie szkolenia m.in. omówienie:

 • zasad aplikowania o środki europejskie;
 • planowanie projektu – definiowanie jego celów i zadań, tworzenie harmonogramu oraz budżetu projektu;
 • rozpoczęcie korzystania z Funduszy Europejskich – zidentyfikowanie potrzeb, znalezienie właściwego źródła finansowania, sprawdzenie harmonogramów konkursów;
 • zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.
 • praca z generatorem wniosków

Zgłoszenia:
ZAPISY ZAKOŃCZONE! 

PROGRAM SPOTKANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 


Więcej informacji stronie: Pomorskie w Unii


  PROWADZĄCY:

KATARZYNA LASKOWSKA
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. / Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku

Kierownik Sekcji Usług Informacyjnych Agencji Rozwoju Pomorza SA, konsultantka Lokalnego Punktu Informacyjnego w Gdańsku, trener z zakresu Funduszy Europejskich. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Marynarki Wojennej. Od 8 lat zawodowo zajmuje się tematyką funduszy UE, pracowała zarówno przy ocenianiu i rozliczaniu dotacji dla przedsiębiorców, jak i koordynowała projekty z funduszy UE realizowane przez ARP S.A. 

 

ŁUKASZ NARLOCH
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. / Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku


Doradca biznesowy Agencji Rozwoju Pomorza SA, absolwent wydziałów: Ekonomicznego i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim oraz Zarządzania i Ekonomii PG, doktorant. Od 8 lat zawodowo zajmuje się tematyką funduszy europejskich, przedsiębiorczości i zarządzania.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie