Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Dział Rozwoju Przedsiębiorczości / Szkolenia
Katarzyna Matuszak – dyrektor
tel. +48 58 32 33 135
kom. 603 099 988
katarzyna.matuszak@arp.gda.pl

Marek Choromański – zastępca dyrektora
tel. +48 58 32 33 138
kom. 603 455 457
marek.choromanski@arp.gda.pl

Sekcja Usług Informacyjnych 
Katarzyna Laskowska – zastępca dyrektora
tel. +48 58 32 33 228
kom. 601 150 256
katarzyna.laskowska@arp.gda.pl

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie