Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Dział Rozwoju Przedsiębiorczości kreuje i realizuje przedsięwzięcia gospodarcze wspierające przedsiębiorczość na Pomorzu. Przy realizacji projektów współpracuje z partnerami regionalnymi, krajowymi oraz zagranicznymi.
 
Zespół, posiadający wieloletnie doświadczenie oraz  wysokie kompetencje w zakresie zarządzania projektami:

 • kreuje przedsięwzięcia na rzecz rozwoju gospodarczego Pomorza oraz współpracy międzynarodowej
 • promuje przedsiębiorczość i innowacyjność na Pomorzu poprzez realizację spotkań, seminariów, konferencji i szkoleń
 • prowadzi Regionalne Punkty Informacyjne w Gdańsku i Słupsku, w ramach Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich, gdzie zainteresowani mogą uzyskać informacje o Funduszach Europejskich oraz możliwościach i zasadach składania wniosków o dofinansowanie
 • wdraża kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim (www.brokereksportowy.pl)
 • inicjuje współpracę regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
 • we współpracy z partnerami z Regionu Morza Bałtyckiego  promuje i wdraża rozwiązania dla branży turystycznej w zakresie gospodarki cyrkularnej  (www.cirtoinno.eu), wspiera rozwój turystyki typu wellbeing 
 • jest regionalnym koordynatorem regionalnym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie pomorskim (www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl)
 • jest pomysłodawcą i organizatorem corocznej konferencji Forum Przedsiębiorstw (www.forumprzedsiebiorstw.pl)

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie