Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

„Środa z Funduszami" zapraszamy na spotkanie informacyjne 4 maja 2016 r. poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego z funduszy UE

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 4 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkań m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 (w tym zasady wsparcia JST, JST jako inicjator lub partner w realizacji projektów),
 • możliwości finansowania projektów JST w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarach:
      -  edukacji i szkolnictwa zawodowego,
      -  aktywizacji na rynku pracy,
      -  integracji społecznej, 
 • wsparcie inwestycji JST ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
      -  działania w obszarze ochrony środowiska i ekologii,
      -  termomodernizacja i rewitalizacja,
      -  infrastruktura kultury,
 • programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsca spotkań:
Spotkania organizowane przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich  w województwie pomorskim odbędą się w środę 4 maja 2016 r., w godz. 10:00-13:00, w następujących miejscach:

Gdańsk - w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 (Sala Herbowa).

Gdańsk - w  siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D (Olivia Business Centre - budynek Olivia Six).

Wejherowo - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9).

Słupsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego).

Chojnice - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3.

Malbork - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku przy ul. Kościuszki 54 (budynek Centrum Informacji Turystycznej).
 

Zgłoszenia:
Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 29 kwietnia 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Gdańsku (GPI FE):
punktinformacyjny@pomorskie.eu
tel.: 58 326 81 48

Spotkanie w Gdańsku (LPI FE):
gdansk.pife@pomorskie.eu
tel.: 58 323 31 06

Spotkanie w Wejherowie (LPI FE):
wejherowo.pife@pomorskie.eu
tel.: 58 572 94 52

Spotkanie w Słupsku (LPI FE):
slupsk.pife@pomorskie.eu
tel.: 59 846 81 14

Spotkanie w Chojnicach (LPI FE):
chojnice.pife@pomorskie.eu
tel.: 52 334 48 47

Spotkanie w Malborku (LPI FE):
malbork.pife@pomorskie.eu
tel.: 728 486 436

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie