Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Spotkanie informacyjne w Ustce: „Odnawialne źródła energii i ochrona środowiska - Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020” - 17 maja

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne: „Odnawialne źródła energii i ochrona środowiska - Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020”.
 
W programie spotkań m.in.:

 • Możliwości uzyskania wsparcia  na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii:
  • Działanie 10.3. Odnawialne Źródła Energii  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020.
  • Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 • Zastosowanie technologii energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii w  przedsiębiorstwie – przykłady:
  • Audyty energetyczne w przedsiębiorstwie.
  • Wizualizacja instalacji OZE.
 • Instrumenty zwrotne jako forma finansowania OZE– Inicjatywa JEREMIE.
 • Pozostałe możliwości uzyskania wsparcia  na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020.
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
  • Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność.
 • Środki dostępne w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 maja 2016 r. w godz. 14:00-16:35 w Urzędzie Miasta Ustka przy ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego 3 (sala konferencyjna na parterze).
 
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 115 lub 59 84 68 114 do 16 maja 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
 
Więcej informacji: www.pomorskiewunii.pomorskie.eu
 
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 

 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie