Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

„Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020”, spotkanie informacyjne w Ustce 23 listopada

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 23 listopada 2016 r., poświęcone możliwościom pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.


W programie spotkania m.in.:

 • Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020:
  • wsparcie UE na inwestycje przedsiębiorstw,
  • Inteligentne Specjalizacje,
  • zagadnienie pomocy publicznej w projektach przedsiębiorców,
  • formy wsparcia,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorców,
 • wsparcie dla  przedsiębiorców w ramach krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020,
 • inne możliwości wsparcia – Inicjatywa JEREMIE, Powiatowe Urzędy Pracy, Centra Integracji Społecznej,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 23 listopada 2016 r. w godz. 12:15-14:30 w Usteckim Generatorze Przedsiębiorczości w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Ustce przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5.


Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115, do 22 listopada 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie