Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”, 29 listopada

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 29 listopada, poświęcone zagadnieniom wsparcia organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

 • możliwości dofinansowania organizacji pozarządowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • wsparcie organizacji pozarządowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
 • dodatkowe źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 listopada 2016 r. w godz. 16:00-19:00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06, do 25 listopada 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie