Aktualności

Webinarium: „Granty inwestycyjne dla przedsiębiorców”, 9 grudnia

Agencja Rozwoju Pomorza SA prowadzi nabór wniosków „Granty inwestycyjne” w ramach projektu „Invest in Pomerania”. Konkurs wspiera projekty przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych przez wnioskodawcę będącego przedsiębiorcą z sektora MŚP na cele własne m.in. na budowę hali produkcyjnej, magazynowej itp.

W związku z ogłoszonym konkursem Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem na webinarium dn. 9 grudnia w godz. 10-11:30.

 
W programie  m.in.

  • typy beneficjentów;
  • kryteria wyboru projektów
  • poziom dofinansowania
  • kwalifikowalność  wydatków
  • wytyczne dla grantobiorców dotyczące udzielania zamówień
  • pomoc publiczna w projektach
  • zasady składania wniosków o dofinansowanie
  • wybór projektów i podpisanie umów
     

Miejsce i termin webinarium: 
Webinarium odbędzie się we czwartek 9 grudnia 2021 r. w godz. 10:00-11:30
na platformie zoom.


Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06 do dnia 8 grudnia 2021 roku.


Udział w webinarium jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Wstecz