Aktualności

ODWOŁANE - „Przedsiębiorco skorzystaj z Funduszy Europejskich. Wsparcie na rozwój firmy” - spotkanie informacyjne w Kartuzach, 17 marca

Szanowni Państwo, z uwagi na obecnie panującą sytuację, odwołujemy spotkanie informacyjne organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 17 marca 2020 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w ramach regionalnego i krajowych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.: 

  • Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości w ramach regionalnego i krajowych Programów Operacyjnych – przegląd możliwości wraz z omówieniem wybranych konkursów Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku. 
  • Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim - Pomorski Broker Eksportowy. 
  • Specjalistyczne usługi doradcze – lepsze warunki rozwoju dla MŚP. 
  • Invest In Pomerania -  granty na uzbrojenie terenów  inwestycyjnych.
  • WELLBEING PO POLSKU, CZYLI WSPARCIE UNIJNE DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ w ramach  projektu „Turystyka Wellbeing w regionie Południowego Bałtyku – Przewodnik po dobrych praktykach i Promocja”. 
  • Środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej – możliwości dofinansowania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby. 
  • Instrumenty finansowe na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. oraz Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.    

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 marca 2020 r. w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach, ul. Mściwoja II 28A (sala konferencyjna 1.15), w godzinach 10:00 - 12:30.  

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 16 marca 2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
 

Program oraz formularz zgłoszeniowy poniżej.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​

Wstecz