Aktualności

Spotkania informacyjne „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”, 1 lipca 2015 r.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in. omówienie:
możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020:

  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
  • programów współpracy ponadnarodowej,

źródeł informacji o Funduszach Europejskich.


Termin i miejsce spotkań:
Spotkania organizowane przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim odbędą się w środę 1 lipca 2015 r., w godz. 10:00 - 13:00, w następujących miejscach:

  • Gdynia - w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy Al. Zwycięstwa 96/98 (budynek nr IV, Sala F002),
  • Słupsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I),

Zgłoszenia:
Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2015 r. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 29 czerwca 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne:

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ! ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA NABORU W PRZYPADKU ZEBRANIA KOMPLETU ZGŁOSZEŃ. W DNIU DZISIEJSZYM - 26 CZERWCA ZAMKNIĘTO REKRUTACJĘ. 

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.


„Środy z Funduszami dla..." to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Spotkania informacyjne są współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  • data: 2015-06-16

Wstecz