Aktualności

Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia - spotkania informacyjne w Gdańsku i Słupsku, 2 grudnia

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem instytucji ochrony zdrowia ze środków unijnych w perspektywie na lata 2014-2020.

 W programie spotkań m.in.:

  • wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne;
  • wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
  • wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  • pozostałe możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w zakresie ochrony zdrowia;
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Termin i miejsce spotkań:
Spotkania organizowane przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich odbędą się w środę 2 grudnia  2015 r., w godz. 10:00-13:00, w następujących miejscach:

Gdańsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6 (Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - budynek A3, sala 005).

Słupsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 30 listopada 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Gdańsku (LPI FE):
gdansk.pife@pomorskie.eu
tel.: 58 323 31 06

Spotkanie w Słupsku:
slupsk.pife@pomorskie.eu
tel.: 59 846 81 14

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  • data: 2015-11-23

Wstecz