Aktualności

„Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - spotkanie w Bytowie 20 kwietnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 20 kwietnia 2016 r., poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez osoby planujące założenie działalności gospodarczej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
 

W programie spotkania m.in.:

wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
możliwości uzyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:
-  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
-  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
-  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
-  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą - Inicjatywa JEREMIE, Program „Wsparcie w starcie",
źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 20 kwietnia 2016 r. w godz. 10:00-13:00 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STOLEM w Bytowie przy ul. Podzamcze 34 - sala konferencyjna (II piętro).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 115 lub 59 84 68 114, do dnia 19 kwietnia 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  • data: 2016-04-08

Wstecz