Aktualności

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Mama może wszystko! Fundusze Europejskie na założenie własnej działalności gospodarczej”, 20 maja

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 20 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:
możliwości uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:
    -  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
    -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
    -  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
    -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,   

wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą - Inicjatywa JEREMIE, Program „Wsparcie w starcie", Kapitał na start pożyczki Inicjatywa JEREMIE, Program „Wsparcie w starcie" i „Kapitał na start", warsztaty z coachem.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w piątek  20 maja 2016 r. w godz.10.00-13.30 w kawiarni Ciuciubabka w Gdyni przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu 58 32 33 106, do 19 maja 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Na spotkanie można przyjść z dzieckiem.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  • data: 2016-05-12

Wstecz