Aktualności

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Fundusze na prace B+R oraz komercjalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, 2 czerwca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 2 czerwca 2016 r., poświęcone zagadnieniom wsparcia prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • Poddziałanie 1.1.1. „Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne" oraz Poddziałanie 2.2.1. „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne" – omówienie typów beneficjentów, typów projektów, kosztów kwalifikowalnych, intensywności wsparcia oraz wniosku i wymaganych załączników,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w czwartek 2 czerwca 2016 r. w godz.11.00-14.00 w Pomorskim Parku Naukowo -Technologicznym w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 (Budynek III, sala F/H na I piętrze).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu 58 32 33 106, do 30 maja 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  • data: 2016-05-19

Wstecz