Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia - spotkania informacyjne w Gdańsku i Słupsku, 2 grudnia

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem instytucji ochrony zdrowia ze środków unijnych w perspektywie na lata 2014-2020.

 W programie spotkań m.in.:

 • wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne;
 • wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 • wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 • pozostałe możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w zakresie ochrony zdrowia;
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Termin i miejsce spotkań:
Spotkania organizowane przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich odbędą się w środę 2 grudnia  2015 r., w godz. 10:00-13:00, w następujących miejscach:

Gdańsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6 (Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - budynek A3, sala 005).

Słupsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 30 listopada 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Gdańsku (LPI FE):
gdansk.pife@pomorskie.eu
tel.: 58 323 31 06

Spotkanie w Słupsku:
slupsk.pife@pomorskie.eu
tel.: 59 846 81 14

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 • data: 2015-11-23

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie