Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Finansowanie projektów miękkich działalności szkoleniowej i doradczej w nowej perspektywie Unii Europejskiej 2014-2020 - spotkanie informacyjne w Gdańsku, 29 grudnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na lata 2014-2020 na doskonalenie zawodowe.

W programie spotkania m.in.:

 • możliwości wsparcia przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w zakresie usług doradczo-szkoleniowych:
  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 •  możliwości wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 •  oferta Instytucji Otoczenia Biznesu - przegląd możliwości dla przedsiębiorców,
 •  źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 grudnia 2015 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472D (Budynek Olivia Six, piętro 12), w godz.10.00-13.00.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu do dnia 28 grudnia 2015 roku lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 32 33 106.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 • data: 2015-12-23

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie