Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

„Fundusze Europejskie 2014-2020 dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - spotkanie informacyjne 26 stycznia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:
możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020:
-  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
-  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
-  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
-  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy;
Inicjatywa JEREMIE oraz Program „Wsparcie w starcie" jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą;
źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek  26 stycznia  2016 r. w Gdańsku w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy Al. Grunwaldzkiej 472 D (Olivia Business Centre - budynek Olivia Six, piętro 12), w godz.10.00-13.00.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu do dnia 25 stycznia 2016 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 323 31 06.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie