Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Odnawialne źródła energii i ochrona środowiska - Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020”, 24 sierpnia

Zakończyliśmy rekrutację na spotkanie informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w dniu 24 sierpnia 2016 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców na rzecz odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców.

W programie spotkania m.in.:

 • możliwości uzyskania wsparcia na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska w ramach:
  - Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
 • pozostałe możliwości uzyskania wsparcia na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska w ramach środków europejskich,
 • wsparcie ze środków budżetu państwa na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska,
 • działalność Sieci Punktów Informacyjnych  Funduszy Europejskich.

W spotkaniu wezmą udział eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Gdańska.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 24 sierpnia 2016 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472 D w budynku Olivia Six (sala 12.13 na XII piętrze).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem (58) 323 31 06, do 22 sierpnia 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznacze z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Uwaga!
Z powodu ograniczonej liczby miejsc o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie