Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Webinarium: „Granty inwestycyjne dla przedsiębiorców”, 9 grudnia

Agencja Rozwoju Pomorza SA prowadzi nabór wniosków „Granty inwestycyjne” w ramach projektu „Invest in Pomerania”. Konkurs wspiera projekty przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych przez wnioskodawcę będącego przedsiębiorcą z sektora MŚP na cele własne m.in. na budowę hali produkcyjnej, magazynowej itp.

W związku z ogłoszonym konkursem Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem na webinarium dn. 9 grudnia w godz. 10-11:30.

 
W programie  m.in.

 • typy beneficjentów;
 • kryteria wyboru projektów
 • poziom dofinansowania
 • kwalifikowalność  wydatków
 • wytyczne dla grantobiorców dotyczące udzielania zamówień
 • pomoc publiczna w projektach
 • zasady składania wniosków o dofinansowanie
 • wybór projektów i podpisanie umów
   

Miejsce i termin webinarium: 
Webinarium odbędzie się we czwartek 9 grudnia 2021 r. w godz. 10:00-11:30
na platformie zoom.


Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06 do dnia 8 grudnia 2021 roku.


Udział w webinarium jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie