Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

Usługa brokera zagranicznego - projekt zakończony

Ruszył konkurs! Druga odsłona usługi Brokera Zagranicznego. Termin składania wniosków do 30 czerwca 2020 r.

Dostarczanie firmom specjalistycznych informacji o interesujących je rynkach zagranicznych, pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także organizacja spotkań z potencjalnymi kontrahentami za granicą – rusza druga odsłona usługi Brokera Zagranicznego. Konkurs dla firm chcących otrzymać wsparcie w postaci bezpłatnej usługi Brokera zagranicznego potrwa do 30 czerwca 2020 r.

 

Na czym polega usługa Brokera zagranicznego?

Usługa składać się będzie z dwóch etapów:

Etap I (ok. 90 dni)- wykonanie badań i analiz wybranego przez firmę rynku zagranicznego. Po zbadaniu możliwości wejścia firmy ze swoimi produktami na ten rynek następuje znalezienie tam kontaktów biznesowych. 

Etap II (ok. 60 dni)– organizacja wyjazdu na spotkania z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. 

Termin realizacji całej usługi to 150 dni. Planowo usługa zostanie zrealizowana do końca maja 2021 roku.


Jakich rynków dotyczy usługa?

Działania w ramach Brokera zagranicznego w 2020 roku będą dotyczyć rynków: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Afryki oraz Indii. Firma chcąca wziąć udział w usłudze Brokera zagranicznego musi wskazać jeden z wymienionych rynków. 

Zostanie zrealizowanych 20 usług (możliwość zwiększenia liczby do 40 usług, w tym możliwość ograniczenia realizacji usług na rynku afrykańskim i rynku Indii do łącznie pięciu).


Broker zagraniczny - dla kogo?

W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe lub średnie firmy z Pomorza, które uczestniczyły w badaniu Proeksport realizowanym w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy i uzyskały rekomendacje brokera eksportowego. Przedsiębiorstwa muszą ponadto spełniać wymagania dotyczące ubiegania się o środki europejskie określone w Regulaminie Konkursu. Do konkursu nie mogą przystąpić firmy, które skorzystały z usługi brokera zagranicznego w poprzedniej edycji programu oraz firmy istniejące na rynku krócej niż 2 lata.

Warunki skorzystania z usługi

 • Usługa jest bezpłatna (Podatek VAT od ostatecznej wartości usługi nie jest objęty wsparciem i musi być zapłacony przez uczestnika)
 • Firma zobowiązana będzie do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 30% kosztu usługi netto (szacowany koszt usługi wynosi 70 000,00 zł netto) lub złoży zabezpieczenie dla realizacji umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
  Kaucja w wysokości 21 tys zł, może być opłacona przez przedsiębiorstwo jako zabezpieczenie realizacji umowy w czterech równych ratach (płatne w miesiącach od sierpnia do listopada).
 • Usługa świadczona będzie przez wykonawcę wybranego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w przetargu.

Planowany harmonogram usług:

2.03.2020 – 30.06.2020

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Dokumenty konkursowe dostępne na stronie www.arp.gda.pl

1.07.2020 – 31.07.2020

OCENA WNIOSKÓW
Ocena potencjału eksportowego na podstawie badania Proeksport i oceny informacji zawartych we wniosku.

1.08.2020 – 31.08.2020

WYNIKI KONKURSU

Podpisanie umów z firmami na skorzystanie z usługi.
Wpłata kaucji.

1.09.2020 - 31.12.2020

WYBÓR WYKONAWCY

Usługa świadczona będzie przez wykonawcę wybranego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

1.01.2021- 31.03.2021

REALIZACJA USŁUGI - I ETAP (ok. 90 dni)

Badania i analizy wybranego przez firmę rynku.
Poszukiwanie kontaktów biznesowych i pomoc w ich inicjowaniu.

1.04.2021 – 31.05.2021

REALIZACJA USŁUGI – II ETAP (ok. 60 dni)

Organizacja wyjazdu na spotkania z potencjalnymi kooperantami.

31.05.2021

ZAKOŃCZENIE USŁUGI

Czas realizacji całej usługi dla firmy to 150 dni.
Planowo usługa zostanie zrealizowana do końca maja 2021 r.

Zmiany w harmonogramie usług spowodowane są pandemią koronawirusa.
Harmonogram może jeszcze ulec zmianie.


Zgłoszenia:

 • Firma chcąca uczestniczyć w konkursie musi złożyć wniosek o dofinansowanie oraz komplet dokumentów (znajdują się poniżej)
 • Wszystkie dokumenty należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim.
 • Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (po 1 egzemplarzu) należy dostarczyć pod wskazany adres w zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób: 
  a) Przedsiębiorca: nazwa i adres do korespondencji;
  b) Adresat: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk;
  c) Dopisek: „Wniosek o  skorzystanie z usługi  Brokera zagranicznego”.
 • Wnioski w wersji papierowej należy składać w terminie od 2 marca 2020 r. roku do 30 czerwca 2020 r. , w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku. Wniosek może być również przesłany pocztą, wtedy o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Broker zagraniczny 2019

W ubiegłorocznej edycji brokera zagranicznego uczestniczyło 13 firm reprezentujących takie branże jak IT, motoryzacyjna, odzieżowa, spożywcza, oświetleniowa, kosmetyczna, offshore, budowlana, artykułów papierniczych, biżuterii. Efektem działań było blisko 60 spotkań biznesowych, które odbyły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kazachstanie, Norwegii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych Ameryki. 


Informacje:

Joanna Wołczyk
tel. 58 32 33 106
e-mail: joanna.wolczyk@arp.gda.pl

 • 750x200_broker-2020-02
 • 750x200_broker-2020-03