Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Pomorski Broker Eksportowy

  • PBE-LOGO-WYBRANE-OK--04_JPG

Cel projektu

Pomorski Broker Eksportowy ma na celu ułatwienie firmom z sektora MSP rozwój działalności na rynkach międzynarodowych. To pierwszy w województwie pomorskim kompleksowy system wspierający działalność przedsiębiorców za granicą. Kierowany jest zarówno do firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych a mają potencjał, jak również do prowadzących działalność na rynkach zagranicznych.

Działania w projekcie dają przedsiębiorcom możliwość prezentacji ich potencjału eksportowego poprzez udział w targach i misjach gospodarczych. Broker stwarza także okazję do udziału w konferencjach i seminariach poświęconych rynkom zagranicznym oraz wspiera działania proeksportowe firm grantami i usługami świadczonymi przez brokerów.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę w województwie pomorskim.

Okres realizacji: styczeń 2016 - grudzień 2023

Budżet projektu łącznie - 94 mln zł, w tym: dofinansowanie projektu: 68,98 mln zł ze środków UE przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pomorski Broker Eksportowy jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza SA – partnera wiodącego, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O.Terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego InvestGDA i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni.

Strona projektu: www.brokereksportowy.pl

Kontakt:
Emilia Drozd-Kochanowicz - kierownik projektu
tel. +48 58 32 33 201
emilia.drozd-kochanowicz@arp.gda.pl

 

 

  • Zest. nowe

drukuj całą stronę