Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Pośredniczymy w dystrybucji funduszy UE dla firm oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości

Od 16 lat umożliwiamy pomorskim firmom korzystanie z dotacji unijnych, finansujących realizację innowacyjnych projektów oraz nowych inwestycji. Wdrażamy Fundusze Europejskie zarówno w ramach programów regionalnych i krajowych. Zweryfikowaliśmy ponad 7000 projektów, z czego więcej niż 2000 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1 459 000 000 zł. We współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego udzieliliśmy 36 pożyczek na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne na kwotę ponad 209 000 000 zł.

Inspirujemy firmy z sektora MSP – dajemy impuls do rozwoju

Pozyskujemy Fundusze Europejskie na realizację projektów wspierających rozwój sektora MSP na Pomorzu. Aktualnie realizujemy szereg projektów, między innymi: Pomorski Broker Eksportowy – wspiera aktywność eksportową firm z regionu, EIS – kreuje wspólne rozwiązania na rzecz rozwoju regionalnej polityki proeksportowej, CIRTOINNO – promuje wdrażanie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego w turystyce, SB WELL – wspiera w regionach nadbałtyckich rozwój turystyki wellbeing, SNOwMan – ma na celu zwiększenie poziomu wdrażania innowacji nietechnologicznych w firmie, Pomorzanki w Biznesie – umożliwił kobietom pozyskanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz skorzystanie z pakietu szkoleń.

W ramach Agencji działają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich z siedzibą w Gdańsku i Słupsku, świadczące usługi informacyjne na temat możliwości pozyskania środków unijnych na rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej. Organizujemy cykliczne wydarzenia promujące postawy przedsiębiorcze, w tym: Forum Przedsiębiorstw czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Prowadzimy również badania sektora MSP oraz usługi doradczo-szkoleniowe.

Inwestycje Kapitałowe

Agencja zarządza Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne projekty biznesowe. Fundusz oferuje pomysłodawcom wsparcie rzeczowe, eksperckie i finansowe. Maksymalna wartość udziałów obejmowanych przez Agencję wynosi 200 000 euro. Zgodnie z przyjętą strategią inwestycyjną, po osiągnięciu zakładanej stopy zwrotu, następuje wyjście kapitałowe Funduszu poprzez sprzedaż udziałów. Uzyskane w ten sposób środki są przeznaczane na kolejne projekty. Fundusz Kapitałowy działa od 2011 roku, założył 37 spółek m.in. w branży ICT, biotechnologii, medycznej. Przykłady działalności: Nominowany do Oscara animowany film „Twój Vincent” został zrealizowany przy użyciu innowacyjnej technologii opracowanej przez jedną z naszych spółek. Firma Tucan Systems, działająca w branży IT, opracowała dla Muzeum Emigracji w Gdyni multimedialną oprawę stanowisk interaktywnych  oraz  aplikację – Historie warte zachodu i wschodu. Dzięki oprogramowaniu GastroView, zaprojektowanej przez firmę CTA można skrócić nawet o 70% czas badania i analizy obrazu zarejestrowanego w czasie endoskopii kapsułkowej.

Promujemy region i przyciągamy inwestorów zagranicznych

Agencja jest koordynatorem inicjatywy Invest in Pomerania oraz partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Invest in Pomerania jest regionalną inicjatywą non-profit, która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. W regionie pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Najważniejsze osiągnięcia:

 • 97 zrealizowanych projektów inwestycyjnych
 • ponad 13,5 tys. utworzonych miejsc pracy
 • 930 obsłużonych zapytań
 • niemal 400 zorganizowanych wizyt dla inwestorów
 • dzięki nam zainwestowali na Pomorzu: Amazon, Intel, Bayer, Alteams, Flex, Lacroix, Thyssen Group, Lufthansa Systems, Swarovski, State Street i wielu innych

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Świadczymy usługi dla firm, samorządów, instytucji otoczenia biznesu oraz inwestorów:

 • Konsulting, w tym strategie rozwoju, analizy ekonomiczne i finansowe, studia wykonalności, biznesplany
 • Szkoleniowe, w tym Studium Kierowników Projektów Europejskich, Akademia Coachingu Biznesowego, Studium Zamówień Publicznych, Studia Podyplomowe Ochrona Danych Osobowych w Praktyce oraz szkolenia otwarte, a także realizowane na zamówienie

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie