Zakres działalności

Pośredniczymy w dystrybucji funduszy UE dla firm oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości

Od 2002 roku ARP pełni rolę jednej z 16-tu w Polsce, Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) - administruje krajowymi programami dotacji unijnych głównie dla MŚP. RIF jako dział ARP  rozpoczął swoje działania od wdrażania instrumentów przedakcesyjnych Phare. W latach 2004-2006 ARP realizowała  programy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego; Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich; Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. W ramach tych funduszy podpisano 187 umów, a  wysokość dofinansowania wyniosła 61 285 860,88 mln PLN. W latach 2007-2013 ARP realizowała działania 1.1.1, 1.2, 2.2.1, 1.4 oraz 1.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 – podpisano 920 umów na kwotę dofinansowania 538 517 022,65 PLN. To tylko część z 20 letniej aktywności RIF.

Inspirujemy firmy z sektora MSP – dajemy impuls do rozwoju

Pozyskujemy Fundusze Europejskie na realizację projektów wspierających rozwój sektora MSP na Pomorzu. Aktualnie realizujemy szereg projektów, między innymi: Pomorski Broker Eksportowy – wspiera aktywność eksportową firm z regionu, EIS – kreuje wspólne rozwiązania na rzecz rozwoju regionalnej polityki proeksportowej, CIRTOINNO – promuje wdrażanie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego w turystyce, SB WELL – wspiera w regionach nadbałtyckich rozwój turystyki wellbeing, SNOwMan – ma na celu zwiększenie poziomu wdrażania innowacji nietechnologicznych w firmie, Pomorzanki w Biznesie – umożliwił kobietom pozyskanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz skorzystanie z pakietu szkoleń.

W ramach Agencji działają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich z siedzibą w Gdańsku i Słupsku, świadczące usługi informacyjne na temat możliwości pozyskania środków unijnych na rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej. Organizujemy cykliczne wydarzenia promujące postawy przedsiębiorcze, w tym: Forum Przedsiębiorstw czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Prowadzimy również badania sektora MSP oraz usługi doradczo-szkoleniowe.

Inwestycje Kapitałowe

Agencja zarządza Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne projekty biznesowe. Fundusz oferuje pomysłodawcom wsparcie rzeczowe, eksperckie i finansowe. Maksymalna wartość wejścia kapitałowego wynosi 200 000 euro. Zgodnie z przyjętą strategią inwestycyjną, po osiągnięciu zakładanej stopy zwrotu, następuje wyjście kapitałowe Funduszu poprzez sprzedaż udziałów lub akcji (także poprzez New Connect). Uzyskane w ten sposób środki są przeznaczane na kolejne projekty. Fundusz Kapitałowy działa od 2009 roku, założył 38 spółek m.in. w branży ICT, biotechnologicznej, medycznej, filmowej. Przy użyciu innowacyjnej technologii opracowanej przez jedną z naszych firm powstał nominowany do Oscara animowany film "Twój Vincent". Aplikacja Globfone WEB, stworzona przez jedną z naszych Spółek, umożliwia wykonywanie bezpłatnych połączeń telefonicznych oraz wideo, a także wysyłanie bezpłatnych wiadomości tekstowych i bezpłatną usługę udostępniania plików P2P. Nasze spółki tworzą  też nagradzane aplikacje interaktywne, wykorzystujące VR i AR, ponadto przenoszą rozwiązania znane z technologii „smart home” na jachty, czy wspierają zabiegi kapoplastyki stawu biodrowego. Wciąż czekamy na nowych pomysłodawców www.invest.arp.gda.pl.

Promujemy region i przyciągamy inwestorów zagranicznych

Agencja jest koordynatorem inicjatywy Invest in Pomerania oraz partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Invest in Pomerania jest regionalną inicjatywą non-profit, która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. W regionie pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Najważniejsze osiągnięcia:

  • 176 zrealizowanych projektów inwestycyjnych
  • ponad 23,2 tys. utworzonych miejsc pracy
  • 1471 obsłużonych zapytań
  • niemal 461 zorganizowanych wizyt dla inwestorów
  • dzięki nam zainwestowali na Pomorzu: Amazon, Intel, Bayer, Alteams, Flex, Lacroix, Thyssen Group, Lufthansa Systems, Swarovski, State Street i wielu innych

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Świadczymy usługi dla firm, samorządów, instytucji otoczenia biznesu oraz inwestorów:

  • Konsulting, w tym strategie rozwoju, analizy ekonomiczne i finansowe, studia wykonalności, biznesplany
  • Szkoleniowe, w tym szkolenia otwarte, a także realizowane na zamówienie