Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Warsztaty i konferencje

Gospodarka obiegu zamkniętego w branży turystycznej Południowego Bałtyku

W dniu 10 października przedstawiciele branży turystycznej, organizacji wspierających rozwój turystyki spotkali się na konferencji organizowanej przez leadera projektu CIRTOINNO pod nazwą „W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego innowacje w turystyce Południowego Bałtyku”.

Konferencja dla branży turystycznej „W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego innowacje w turystyce Południowego Bałtyku”, 10 pażdziernika

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza firmy turystyczne i instytucje wspierające rozwój branży turystycznej na bezpłatną konferencję dotyczącągospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) organizowanej w ramach projektu CIRTOINNO współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.Uczestnikom przybliżymy ideę GOZ i jej zasady oraz spojrzymy na zagadnienie od strony praktyki firmy turystycznej. W programie wystąpienia ekspertów, przykłady z praktyki firm turystycznych, panel dyskusyjny i networking.

25 marca - Warsztaty testujące "Wzrost konkurencyjności branży turystycznej Południowego Bałtyku poprzez Gospodarkę Obiegu Zamkniętego"

Zapraszamy małe i średnie firmy z branży turystycznej z Pomorza na warsztaty dot. gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) inaczej gospodarki cyrkularnej (ang. circular economy).

3-4 kwietnia - Warsztaty testujące dla firm z branży turystycznej DESIGN THINKING metoda kreowania innowacyjnych pomysłów biznesowych i jej zastosowanie do tworzenia rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

Zapraszamy małe i średnie firmy z branży turystycznej z Pomorza na warsztaty testujące dot. gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz metody DESIGN THINKING kreowania innowacyjnych pomysłów i jej zastosowanie do tworzenia biznesowych rozwiązań z zakresu GOZ.

Warsztaty dla firm turystycznych dot. gospodarki cyrkularnej już 28 lutego 2018 - projekt finansowany z funduszy UE

Cykl warsztatów dla mikro, małe i średnie firmy z branży turystycznej (hotele, ośrodki SPA, obiekty gastronomiczne) z Pomorza dot. gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) inaczej gospodarki cyrkularnej (ang. circular economy). Celem warsztatów jest testowanie metod prowadzących do realnych rozwiązań pro ekologicznych - gospodarki obiegu zamkniętego.

Warsztaty testujące dla firm turystycznych - Innowacyjne rozwiązania biznesowe z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego - 29-31 października 2017

Warsztaty dla MŚP z branży turystycznej świadczące usługi zakwaterowania, SPA, gastronomiczne - z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego do udziału w testowaniu warsztatów realizowanych w ramach projektu Circular Economy Tools to Support Innovation in Green and Blue Tourism SMEs – CIRTOINNO

drukuj całą stronę