Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Gospodarka obiegu zamkniętego w branży turystycznej Południowego Bałtyku

W dniu 10 października przedstawiciele branży turystycznej, organizacji wspierających rozwój turystyki spotkali się na konferencji organizowanej przez leadera projektu CIRTOINNO pod nazwą „W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego innowacje w turystyce Południowego Bałtyku”.

Konferencja dla branży turystycznej „W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego innowacje w turystyce Południowego Bałtyku”, 10 pażdziernika

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza firmy turystyczne i instytucje wspierające rozwój branży turystycznej na bezpłatną konferencję dotyczącągospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) organizowanej w ramach projektu CIRTOINNO współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.Uczestnikom przybliżymy ideę GOZ i jej zasady oraz spojrzymy na zagadnienie od strony praktyki firmy turystycznej. W programie wystąpienia ekspertów, przykłady z praktyki firm turystycznych, panel dyskusyjny i networking.

25 marca - Warsztaty testujące "Wzrost konkurencyjności branży turystycznej Południowego Bałtyku poprzez Gospodarkę Obiegu Zamkniętego"
Zapraszamy małe i średnie firmy z branży turystycznej z Pomorza na warsztaty dot. gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) inaczej gospodarki cyrkularnej (ang. circular economy).
3-4 kwietnia - Warsztaty testujące dla firm z branży turystycznej DESIGN THINKING metoda kreowania innowacyjnych pomysłów biznesowych i jej zastosowanie do tworzenia rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

Zapraszamy małe i średnie firmy z branży turystycznej z Pomorza na warsztaty testujące dot. gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz metody DESIGN THINKING kreowania innowacyjnych pomysłów i jej zastosowanie do tworzenia biznesowych rozwiązań z zakresu GOZ.

Warsztaty dla firm turystycznych dot. gospodarki cyrkularnej już 28 lutego 2018 - projekt finansowany z funduszy UE
Cykl warsztatów dla mikro, małe i średnie firmy z branży turystycznej (hotele, ośrodki SPA, obiekty gastronomiczne) z Pomorza dot. gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) inaczej gospodarki cyrkularnej (ang. circular economy). Celem warsztatów jest testowanie metod prowadzących do realnych rozwiązań pro ekologicznych - gospodarki obiegu zamkniętego.
Warsztaty testujące dla firm turystycznych - Innowacyjne rozwiązania biznesowe z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego - 29-31 października 2017
Warsztaty dla MŚP z branży turystycznej świadczące usługi zakwaterowania, SPA, gastronomiczne - z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego do udziału w testowaniu warsztatów realizowanych w ramach projektu Circular Economy Tools to Support Innovation in Green and Blue Tourism SMEs – CIRTOINNO

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie