Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Aktualności - Pomorzanki w Biznesie

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie

Poniżej publikujemy wstępne wyniki dokonane przez Komisję Oceny Wniosków na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie" w drugim naborze.


Każda z osób wraz z informacją mailową otrzyma karty oceny wniosków wraz z indywidualną oceną, która je dotyczy oraz wysokością wsparcia finansowego rekomendowaną do dofinansowania.


Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, zostanie zatwierdzona ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia.

Lista rankingowa z oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Wstecz