Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego

Poniżej publikujemy wstępne wyniki dokonane przez Komisję Oceny Wniosków, oceny wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe złożonych przez uczestników projektu "Pomorzanki w biznesie" w II naborze.

 

Wszystkie osoby są rekomendowane do przyznania jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego. Każda z osób wraz z informacją mailową otrzyma karty oceny wniosków wraz z indywidualną oceną, która je dotyczy oraz rekomendowaną kwotą wsparcia finansowego. 

 

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, zostanie zatwierdzona ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego.  

 

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 

 

Lista rankingowa z oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Lista rankingowa z oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie