Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Wyniki II etapu rekrutacji w II naborze do projektu „Pomorzanki w biznesie” po procedurze odwoławczej

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych, poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji w II naborze do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji
Lista osób, które nie zostały zakwalifikowane do III etapu rekrutacji

Dodatkowo informujemy, że III etap rekrutacji planowany jest w dniach 9 - 16 października 2017r. O dokładnych terminach spotkań dowiedzą się Panie drogą mailową. 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie