Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Aktualności - Pomorzanki w Biznesie

Wyniki oceny formalnej II naboru rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie”

W związku z zakończeniem oceny formalnej przy II naborze wniosków, poniżej zamieszczamy wyniki oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7
 

Lista osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną
Lista osób, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pomorzanki w biznesie”  w § 5 ustęp 7 oraz § 9 ustęp 2, nie ma możliwości odwołania się od negatywnej oceny formalnej oraz  nie ma możliwości uzupełnienia braków, ani też ponownego złożenia formularza zgłoszeniowego.

Wstecz