Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Wyniki oceny formalnej II naboru rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie”

W związku z zakończeniem oceny formalnej przy II naborze wniosków, poniżej zamieszczamy wyniki oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7
 

Lista osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną
Lista osób, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pomorzanki w biznesie”  w § 5 ustęp 7 oraz § 9 ustęp 2, nie ma możliwości odwołania się od negatywnej oceny formalnej oraz  nie ma możliwości uzupełnienia braków, ani też ponownego złożenia formularza zgłoszeniowego.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie