Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Zamknięcie II naboru w projekcie „Pomorzanki w Biznesie” RPO 5.7

W nawiązaniu do § 5 punktu 1. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pomorzanki w Biznesie”, informujemy, że nabór w ramach w/w projektu zostanie zamknięty we wcześniejszym terminie, z powodu osiągnięcia przewidzianego limitu dostarczonych do nas zgłoszeń. Przyjmowanie dokumentów potrwa do dnia 24.08.2017, do godziny 15.00.
 
Jednocześnie informujemy, ze nie jest przewidziany kolejny nabór w ramach w/w projektu. Informacji dotyczących innych możliwości ubiegania się o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej udziela Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. pod numerem telefonu 58-3233106.
 

Z poważaniem, 
Dział Rozwoju Przedsiębiorczości 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 

  • data: 2017-08-23

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie