Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Aktualności - Pomorzanki w Biznesie

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej po procedurze odwoławczej

Poniżej publikujemy ostateczną listę wniosków, które otrzymują wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Komisja Oceny Wniosków dokonała wyboru wniosków zakwalifikowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej po procedurze odwoławczej złożonych przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie". 
Wszystkie osoby, które złożyły wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 
 

Lista ostateczna wniosków, które otrzymują jednorazową dotację inwestycyjną