Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Wyniki II etapu rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie” po procedurze odwoławczej

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych, poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7
 

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji
Lista osób, które nie zostały zakwalifikowane do III etapu rekrutacji


Dodatkowo informujemy, że III etap rekrutacji planowany jest wstępnie od 9 lutego 2017r. O terminach indywidualnych spotkań będziemy informować wkrótce.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie