Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Wyniki oceny formalnej I naboru rekrutacji

W związku z zakończeniem I etapu rekrutacji, poniżej zamieszczamy wyniki oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7


Formularze zgłoszeniowe, które przeszły pozytywną ocenę formalną, zostały skierowane do oceny merytorycznej. O wynikach oceny merytorycznej będziemy informować wkrótce.


Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Pomorzanki w Biznesie", przypominam, że od wyników oceny formalnej nie ma możliwości odwołania.
 

Lista osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną

Lista osób, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych

  • data: 2017-01-05

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie