Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

III PFP

III Pomorskie Forum Przedsiębiorczości odbyło się 6 marca 2008 roku w godzinach od 9:30 - 16:30 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.
 

Spotkanie zakończyło sie sukcesem, uczestniczyło w nim ok.400 osób.
Celem tego jednodniowego spotkania skierowanego do przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw było rozpowszechnianie wiedzy, która jest przydatna przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
Zainteresowani przedsiębiorcy mieli okazję uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, szkoleniach i seminariach organizowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. przy współudziale Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 Głównym tematem III Pomorskiego Forum Przedsiębiorczości były możliwości pozyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z programów krajowych i regionalnego. Program Forum wzbogaciły bezpłatne szkolenia przeznaczone dla przedsiębiorców, które tym razem poświęcone były zmianom organizacyjnym, rachunkowym i podatkowym w firmie po uzyskaniu dotacji, podstawowym zasadom opracowania projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej dla przedsiębiorców oraz ochronie produktów, technologii innowacyjnej i twórczości autorskiej.

 

Podobnie jak w latach poprzednich, dodatkową częścią Forum był hol wystawienniczy, na którym najważniejsze organizacje wspierające przedsiębiorczość na Pomorzu takie, jak fundacje, stowarzyszenia, inkubatory przedsiębiorczości zaprezentowały przedsiębiorcom swoje usługi. Stwarzyło to doskonałą okazję do nawiązania nowych kontaktów oraz skorzystania z bezpłatnych konsultacji.

 

Kontakt:

Karolina Freda
Tel: 058 32 33 145
karolina.freda@arp.gda.ppl

następna strona »