Banery

  • Baner Szkolenia
  • Zapytaj o Fundusze- baner
  • Invest in Pomerania

Kondycja sektora MSP (2006)


 

Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze (POG) I

Oddajemy do rąk Państwa publikację będącą wynikiem prac pierwszej edycji projektu pod nazwą Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze (POG). Raport jest publikacją będącą wynikiem prac pierwszej edycji projektu pod nazwą Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze (POG).

Ukazany w niej został obraz kondycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego. W opracowaniu została zamieszczona metodologia badania przeprowadzonego w 2006r., której autorem jest zespół pracowników Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego pod kierownictwem profesora Henryka Ćwiklińskiego. W przedstawionej koncepcji znajdują się informacje o założonych celach, układzie tematycznym kwestionariusza ankiety, technice zbierania informacji, strukturze i liczebności próby oraz sposobie, w jaki badanie było realizowane. W tej części scharakteryzowano również strukturę badanych firm.

W drugiej, zasadniczej części publikacji, autorstwa zespołu z Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, kierowanego przez profesora Piotra Dominiaka, zostały przedstawione wybrane zagadnienia, które w świetle współczesnej wiedzy na temat sektora małych i średnich przedsiębiorstw mają kluczowe znaczenie dla jego konkurencyjności. Są to takie zagadnienia, jak: wzrost firm, postrzeganie otoczenia przez przedsiębiorstwa oraz ich oczekiwania co do przyszłości, rodzaj rynku, na którym firma działa i zamierza działać, zrealizowane i planowane inwestycje, działalność innowacyjna oraz postrzegane bariery funkcjonowania i rozwoju.

Przeprowadzenie analizy pomorskiego sektora MSP pozwoliło na wyciągnięcie wniosków, które z pewnością nie są zaskakujące na tle kraju czy Unii Europejskiej. Pozwalają jednak dokładniej zapoznać się ze specyfiką tego sektora, a w konsekwencji trafniej planować narzędzia go wspierające.

Liczymy, że badania sektora MSP prowadzone przez nas w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego staną się ważnym źródłem informacji i przedmiotem dalszych dociekań naukowych.
 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami POG: 

 


Badania realizowane w ramach projektów Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze II i Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze III współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  • -
  • -
  • -