Pobierz wzory dokumentów

Pobierz wzory dokumentów


Wzory dokumentów odnajdą Państwo w ramach ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie projektów. Każdorazowo należy zapoznać się z odpowiednim dla danego konkursu Regulaminem i załącznikami do regulaminu.

Niezbędne jest również zapoznanie się z aktualnymi Zasadami wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i ich załacznikami, w których znajdą Państwo wszystkie potrzebne wytyczne.

  

Zasady przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

W okresie 2014-2020 w zarządzaniu funduszami UE obowiązuje zasada wzmocnionej ochrony przed celowymi nadużyciami, które mogą doprowadzić do uszczuplenia budżetu UE oraz krajowego poprzez finansowanie nieuzasadnionych lub zawyżonych wydatków.  Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 opracowała dokument „Zasady przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020". Jest on adresowany do wszystkich podmiotów i osób związanych z realizacją RPO WP 2014-2020 oraz dofinansowanymi w ramach tego programu projektami: do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących, wnioskodawców i beneficjentów oraz wykonawców zamówień publicznych.