Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas realizacji i rozliczania projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO WP - szkolenie, 24 kwietnia

Zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad prawidłowej realizacji i rozliczanie projektów oraz zasad udzielania zamówień w projektach w ramach Poddziałania 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne" RPO WP 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 kwietnia (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza w sali konferencyjnej, piętro 12. Szczegółowe informacje i zgłoszenia: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach /

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie