Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Informacja na temat naboru wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 1.1.1 – 7 typ projektu

Informujemy, że w listopadzie 2017 roku nie zostanie ogłoszony planowany nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Poddziałaniu 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne w zakresie typu projektu wskazanego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP) w punkcie 7.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 zostanie opublikowany w terminie do 30 listopada 2017 roku, o czym informuje na swojej stronie internetowej Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

  • data: 2017-11-08

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie