Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”

Zapraszamy mikro, małe i srednie firmy na spotkania informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”.

Szczegółowe informacje: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach /

  • data: 2017-01-13

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie