Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 od 13 września 2016 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego 13 września 2016 r. uchwałą nr 933/170/16 zatwierdził kolejną aktualizację Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

Zasady wdrażania oraz inne dokumenty znajdują się na naszej stronie w zakładce:
Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

  • data: 2016-10-05

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie