Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 5.11.2020 r.

Informujemy, że 5 listopada 2020 r. roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Z dokumentem i rejestrem zmian można zapoznać się na naszej stronie internetowej poprzez ścieżkę nawigacyjną: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Zapoznaj się z prawem i dokumentami / Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 / lub poprzez kliknięcie TUTAJ.

  • data: 2020-11-05

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie