Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

"Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas realizacji i rozliczania projektów" - szkolenie dla wybranych do dofinansowania firm w konkursie w Poddziałaniu 1.1.1 - 29 listopada 2019 r.

Zapraszamy firmy wybrane do dofinansowania w rozstrzygniętym konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO WP 2014 - 2020 (konkurs nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-003/18) na szkolenie dotyczące zasad prawidłowej realizacji i rozliczania projektów oraz zasad udzielania zamówień. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada o godz. 10.00 w naszej siedzibie przy Al. Grunwaldzkiej 472 D na 12 piętrze w sali konferencyjnej. Szczegółowy program spotkania i formularz on line dostępne są poprzez ścieżkę nawigacyjną:  Fundusze Europejskie/ RPO WP 2014-2020/ Dowiedz się więcej/  Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach

  • data: 2019-10-28

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie