Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkurs na operatora projektu grantowego „Pomorski Broker Usług Badawczo-Rozwojowych” w ramach Poddziałania 1.1.1. RPO WP 2014-2020

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła konkurs mający na celu wyłonienie operatora projektu grantowego pn. „Pomorski Broker Usług Badawczo-Rozwojowych” w ramach Poddziałania 1.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przewiduje się wybór jednego beneficjenta - operatora projektu grantowego, który będzie odpowiedzialny za stworzenie regionalnego systemu dofinansowania usług badawczo-rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw. Operator będzie udzielał przedsiębiorcom grantów na pokrycie części kosztów zakupionych przez nich usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu/technologii.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.),
 • szkoły wyższe,
 • instytucje otoczenia biznesu.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 21 653 500,00 PLN, z tym że minimalna dopuszczalna wnioskowana kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Wnioski będzie można składać od 16 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
Ogłoszenie naboru, Regulamin konkursu i kontakt do osób udzielających informacji TUTAJ

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie