Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Wsparcie unijne na innowacyjne projekty - Kredyt na innowację technologiczną – spotkanie informacyjne - 19 maja 2016

20 czerwca 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi kolejny konkurs w ramach Działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wsparcie będzie można pozyskać na wdrożenie innowacji o charakterze technologicznym. 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 19 maja 2016 r. dotyczące Kredytu na innowację technologiczną czyli wsparcia unijnego na innowacyjne projekty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Spotkanie kierowane jest do mikro, małych i średnich firm.

Podczas spotkania przedsiębiorcy dowiedzą się m.in.

  • jakie wymagania konkursowe stawia przed przedsiębiorcami Bank Gospodarstwa Krajowego oraz banki komercyjne,
  • jakie wydatki można zakwalifikować w ramach inwestycji,
  • jak poprawnie skonstruować budżet projektu,

czyli jak skutecznie pozyskać wsparcie w ramach Działania 3.2.1 Kredyt na innowacje technologiczne.

Termin spotkania: 19 maja, w godzinach 14:00 - 16:15

Miejsce spotkania: Agencja Rozwoju Pomorza w Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, w sali konferencyjnej (piętro 12).

Aby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres email: anna.bochynska@arp.gda.pl lub katarzyna.kaparska@arp.gda.pl. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na spotkanie w dniu 19 maja br. przyjmujemy do wyczerpania miejsc.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie