Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Aktualności

  • -

Konferencja "Pomorskie PPP", Gdańsk, 21 czerwca

Agencja Rozwoju Pomorza wraz z Doradcą Consultants Ltd. oraz Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy zapraszają na konferencję "Pomorskie PPP", która odbędzie się 21 czerwca 2017 r. w Gdańsku w Olivia Busines Centre, Olivia Four (sala Jowisz na parterze), w godz. 10.00 - 15.00.

Konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" POIR w 2017, nabór wniosków od 1 czerwca

Prowadzisz projekty B+R? Szukasz dofinansowania dla swojej firmy? Konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie - Ankieta

Dział Konsultingu i Rozliczenia Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zgłasza się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety związanej z tematyką zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. Celem anonimowej ankiety jest zbadanie świadomości przedsiębiorców z zakresu zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym w bieżącej działalności firmy. Wyniki ankiety mogą przyczynić się do zaoferowania Państwu profesjonalnego doradztwa z w/w tematyki. Ankieta skierowana jest do podmiotów, realizujących rozliczenia z kontrahentami między w walucie innej niż PLN.

Promocja Marek Produktowych – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków od 24 czerwca br.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw", poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand" PO IR 2014-2020. Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, których celem jest  promowanie marek produktowych mających szanse stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Maksymalna wartość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu  wynosi  1 000 000 zł. Nabór wniosków potrwa od 24 czerwca do 5 sierpnia 2016 r.   

Kredyt na innowacje technologiczne - rozpoczęcie naboru projektów

2016.06.09
Konkurs kierowany do mikro, małych i średnich firm. Dofinansowanie otrzymają projekty mające na celu wdrożenie nowej technologii o innowacyjnym charakterze lub znacząco ulepszonych towarów, procesów, usług, które do tej pory nie były wytwarzane w Polsce. Wsparciem będą objęte wydatki niezbędne do wdrożenia danej technologii w tym m.in. zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup licencji, know- how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, zakupu nieruchomości oraz prac budowlanych. Pula środków w konkursie wynosi ponad 300 mln pln.  Nabór wniosków od 28 lipca do 30 września 2016.

Wsparcie unijne na innowacyjne projekty - Kredyt na innowację technologiczną – spotkanie informacyjne - 19 maja 2016

Już 20 czerwca 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi kolejny konkurs w ramach Działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Dotacje będzie można pozyskać na wdrożenie innowacji o charakterze technologicznym. Zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców na spotkanie informacyjne 19 maja oragnizowane w ARP.

Wsparcie unijne na innowacyjne projekty - Kredyt na innowację technologiczną – spotkanie informacyjne, 15 grudnia br.

2015.11.17
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i duże zainteresowanie zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na spotkania organizowane 3 grudnia i 8 grudnia. Jednocześnie informujemy, że kolejne spotkanie dotyczące tematu Kredytu Technologicznego odbędzie się 15 grudnia w godz. 10.00 - 13.00

Spotkania informacyjne dotyczące Kredytu na innowację technologiczną czyli wsparcia unijnego na innowacyjne projekty odbędą się w godz. 10.00 - 13.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza i będą poświęcone Poddziałaniu 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i uruchamianemu niedługo konkursowi. Na spotkaniach eksperci przybliżą zasady planowanego w dniach 7 grudnia br. - 20 stycznia 2016 naboru wniosków oraz ubiegania się o unijne dofinansowanie. Spotkanie organizujemy w siedzibie ARP przy ul. Arkońskiej 6 w Gdańsku, w sali konferencyjnej nr 005.

Konkurs dla MSP w ramach PO IR - Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

2015.09.17
Konkurs kierowany do mikro, małych i średnich firm. Dofinansowanie otrzymają projekty mające na celu wdrożenie nowej technologii o innowacyjnym charakterze  lub znacząco ulepszonych towarów, procesów, usług, które do tej pory nie były wytwarzane w Polsce. Wsparciem będą objęte wydatki niezbędne do wdrożenia danej technologii w tym m.in. zakup  maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup licencji, know- how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, zakupu nieruchomości oraz prac budowlanych. Pula środków w konkursie wynosi ponad 300 mln pln. Nabór wniosków od 7 grudnia br. do 20 stycznia 2016.

Konkurs dla firm w ramach PO IR - Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

2015.09.17
Konkurs skierowany do firm nie posiadających statusu MSP. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Pula środków na dofinansowanie projektów w konkursie to aż 750 mln pln. Nabór wniosków potrwa od 14 października do 30 listopada br.

Konkurs dla MSP w ramach PO IR - Poddziałanie 2.3.2. „Bony na innowacje dla MSP”

2015.09.17
Konkurs kierowany do firm z sektora MSP, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na projekty związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe wymienione w regulaminie konkursu 2.3.2.Poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorców - do 70%, poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców - do 80%. Pula środków w konkursie wynosi ponad 46 mln pln. Nabór wniosków potrwa od 31 sierpnia do 30 grudnia br.

Indywidualne spotkanie z ekspertem nt. wsparcia w ramach Programu Horyzont 2020

2015.07.08
Zapraszamy na indywidualne spotkanie z ekspertem ARP dotyczące możliwości skorzystania z oferty Programu Horyzont 2020.

Pierwsze konkursy w ramach RPO WP 2014-2020

2015.06.10
Wszystkim organizacjom i instytucjom zainteresowanym pozyskaniem dotacji w ramach ogłoszonych konkursów w ramach RPO WP 2014 – 2020 proponujemy współpracę w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Wsparcie na komercjalizację wyników badań naukowych dla mikro i MŚP

2015.04.13
W II kwartale 2015 roku rusza Program realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) GO_GLOBAL.PL. Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii.

IMPACT zainwestuje 2,5 mld EUR w start-upy

2015.04.10
Projekt IMPACT wspiera zarówno wizje, koncentrujące się zarówno na technologiach mobilnych tj. aplikacjach internetowych, instalowanych np. na telefonach komórkowych. Ponadto, IMPACT wspiera podmioty, w których model biznesowy zakłada rozwój między innymi w dziedzinie e-commerce, mediów, reklamy, edukacji, czy rozrywki. W ramach projektu, wnioskodawca może ubiegać się o pomoc nawet w wysokości 100.000 EUR.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - najnowszy harmonogram konkursów

2015.10.06
Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym harmonogramem konkursów dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. O wsparcie mogą ubiegać się firmy, w szczególności MSP, jednostki naukowe, konsorcja firm i jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu.

  • -
  • -
  • -
  • -