Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

[KOPIA] Dostęp do informacji publicznej - praktyczne podejście, szkolenie 14 marca br.
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu, którego celem jest  zapoznanie uczestników z prawną regulacją udostępniania informacji publicznej. W ramach zajęć omawiane będą również projektowane zmiany w zasadach udostępniania informacji publicznej wynikające z projektu ustawy o jawności życia publicznego, w tym obowiązek prowadzenia rejestru umów. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza 14 marca 2019 na terenie Olivia Business Centre w godzinach 9.00-15.00. 
 
W trakcie szkolenia przedstawione zostaną szczegółowo zasady udostępniania informacji publicznej,
w tym: 
 • pojęcie informacji publicznej (także problematyka jawności treści dokumentów wewnętrznych i roboczych); 
 • sposoby udostępniania informacji publicznej; 
 • szczegółowe zasady udostępniania informacji publicznej na wniosek (m.in. zakres obowiązku udostępniania informacji przetworzonej oraz forma, termin i koszty udostępniania informacji na wniosek); 
 • ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej (w tym w szczególności zagadnienia związane z ochroną prywatności osób fizycznych oraz zasadami udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne); 
 • forma odmowy udostępnienia informacji publicznej;
 • metodologia sporządzania decyzji i pism informacyjnych związanych z wystąpieniami o udostępnienie informacji publicznej oraz przeprowadzone zostaną warsztaty ze sporządzania decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej.
Przedstawiane zagadnienia będą omawiane również w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych i poglądy doktryny. 
 
Program szkolenia:
 
1. Zagadnienia wstępne 
 • Podstawy normatywne prawa dostępu do informacji publicznej
 • Zakres podmiotowy prawa dostępu do informacji publicznej
 • Zakres podmiotowy obowiązku udzielania informacji publicznej
2. Pojęcie informacji publicznej
 • Pojęcie informacji publicznej
 • Rodzaje informacji publicznej - informacja zwykła i przetworzona
3. Sposoby udostępnienia informacji publicznej
 • Udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
 • Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
  - legitymacja do złożenia wniosku 
  - forma wniosku i elementy formalne wniosku
  - szczególne zasady udostępniania informacji przetworzonej
  - termin udostępnienia informacji publicznej na wniosek
  - forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek 
  - koszty udostępniania informacji publicznej na wniosek
 • Udostępnianie w centralnym repozytorium informacji publicznej 
 • Inne sposoby udostępnienia informacji publicznej
4. Ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej
 • Ograniczenia prawa do informacji publicznej ze względu na ochronę informacji niejawnych
 • Ograniczenia prawa do informacji publicznej ze względu na ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych  
 • Ograniczenia prawa do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności:
  ochrona prywatność jako przesłanka ograniczająca prawo dostępu do informacji, publicznej,
  zasady udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne,
  ochrona prywatności w kontekście informacji publikowanych na stronach Biuletyny Informacji Publicznej,
  relacja prawna między regulacją dostępu do informacji publicznej a przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.
 • Ograniczenia prawa do informacji publicznej ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy 
 • Ograniczenia prawa do informacji publicznej wynikające z przepisów o przymusowej restrukturyzacji
5. Odmowa udostępnienia informacji publicznych
 • Decyzja administracyjna jako forma odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • Odmowa udostępnienia informacji publicznej ze względu na ograniczenia prawa do informacji publicznej 
 • Odmowa udostępnienia informacji publicznej ze względu na niezachodzenie przesłanki udostępnienia informacji publicznej przetworzonej 
 • Przypadki, w których brak jest podstaw do wydania decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej – wypadki, w których wnioskodawca informowany jest pismem 
 • Metodologia sporządzania decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej oraz pism informacyjnych związanych z wystąpieniami o udostępnienie informacji publicznej.

  WARSZTATY Ocena prawna wniosku o udostępnienie informacji publicznej i sporządzenie decyzji odmawiającej jej udzielenia w stosownym zakresie. 
Terminy i miejsce szkolenia:

14 marca 2019r. godz. 9:00 - 15:00
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Olivia Business Centre,
Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk,
budynek Olivia Six, 12 piętro
 
Koszt szkolenia:
 
399 zł (+ 23% VAT)
Cena warsztatów obejmuje: zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, przerwy kawowe .
Dla płacących za warsztaty co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT.

 
 
Prowadzący:
 
Dr Michał Miłosz - jest adiunktem w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądu administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest zatrudniony od 2003 r. Dr Michał Miłosz jest radcą prawnym. Przed podjęciem pracy na uczelni był prawnikiemw Kancelarii Wierzbowski i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, wówczas będącej członkiem Landwell, międzynarodowej sieci firm prawniczych współpracujących z PricewaterhouseCoopers. Dr Michał Miłosz specjalizuje się w szczególności w szeroko rozumianych procedurach administracyjnych oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ponadto przedmiot jego zainteresowań zawodowych i naukowych obejmuje problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej. Z zakresu problematyki ochrony danych osobowych dr Michał Miłosz prowadzi na Wydziale Prawa i Administracji UG zajęcia, w tym na studiach podyplomowych;  poza uczelnią prowadzi szkolenia zarówno dla podmiotów z sektora publicznego, jak i prywatnego; a w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku prowadzi szkolenia dla radców prawnych oraz zajęcia dla aplikantów radcowskich. Ponadto prowadził w języku angielskim cykle wykładów z zakresu ochrony danych osobowych w Charkowie (w 2012), Tibilisi (w 2013) oraz w Wilnie (w 2014) w ramach programów realizowanych przez Chicago-Kent College of Law. Jest współredaktorem kilku publikacji monograficznych oraz autorem jednej monografii oraz ponad 50 innych publikacji naukowych - rozdziałów w książkach, artykułów, komentarzy, glos, haseł w leksykonach i encyklopediach. W tym dr Michał Miłosz jest autorem kilkunastu pozycji z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej (m.in. dotyczących obowiązków informacyjnych administratorów danych; przetwarzania na podstawie klauzuli usprawiedliwionego celu; ochrony danych osobowych w Internecie; przetwarzania danych osobowych przy świadczeniu usług droga elektroniczną oraz usług telekomunikacyjnych). Dr Michał Miłosz publikuje w języku polskim oraz angielskim.
 
Kontakt:
Anna Goliszewska,  tel.: (58) 32 33 253

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie