Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zarządzanie czasem dla menedżera

Cel: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu zarządzania czasem w pracy menedżera.

 
Program:
1. Natura czasu
·         Atrybuty czasu
·         Poziom władania czasem
2. Utrwalone sposoby dysponowania czasem
·         Identyfikacja mocnych i słabych stron przy zarządzaniu czasem
·         Zmiana nawyków – klucz do osiągnięcia celów
3. Cele
·          Definicja dobrze postawionego celu
·         Jak dojść do określonego celu
4. Priorytety:
·         Rodzaje zdarzeń/ zadań
·         Pilne/ ważne
·         Analiza ABC
5. Analizowanie czasu
·         Rejestr czasu
·         Fotografia dnia
·         Analiza złodziei czasu
6. Planowanie i ustalanie harmonogramów
 ·         Metody planowania
·         Wykres Gantta
·         Plany tygodnia, miesiąca.
7. Zakłócenia
·         Czynniki rozpraszające uwagę
·         Zakłócenia zewnętrzne
·         Zakłócenia wewnętrzne
·         Asertywność jako „ broń” przeciwko zakłócającym twój harmonogram
8. Zwlekanie
·         Dlaczego zwlekamy z pewnymi sprawami
·         Sytuacje kryzysowe
 9. Zebrania
·         Efektywne metody prowadzenia zebrań
·         Kiedy zrezygnować z zebrania
10. Delegowanie zadań
 ·         Zadania, które możemy delegować
·         Sposoby delegowania zadań
 
Korzyści z odbytego szkolenia:
- Udział w unikalnym specjalistycznym szkoleniu pozwalającym na poznanie skutecznych i sprawdzonych technik zarządzania czasem w pracy.
 - Poznanie metod efektywnego zorganizowania pracy sobie i innym.
- Rozwijanie umiejętności organizacyjnych pracy własnej.
 - Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wystawiany w języku polskim oraz angielskim.
- Odbycie szkolenia w komfortowych warunkach sali szkoleniowej o wysokim standardzie.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie