Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego


Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości


Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy


Działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa

« poprzednia strona

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie