Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Podręcznik dotyczący zamówień

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że Grantobiorcy projektu Invest in Pomerania 2020 nie mają możliwości zalogowania się na stronie „baza konkurencyjności”. W związku z powyższym w przypadku zakupów powyżej 50 tyś PLN zastosowanie ma następujący schemat postepowania:

  • Skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznienie tego zapytania co najmniej na stronie internetowej Grantobiorcy, o ile posiada taką stronę. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem dotyczącym zamówień, który został opublikowany na naszej stronie. Znajdą tam Państwo wytyczne jak dokonać zakupów w ramach Projektu w przypadku zamówień o różnych wartościach i przedmiocie.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie